Връзки

http://izkustva.nethttp://mon.bghttp://iti.izkustva.net/http://izkustva.net/konkurs/konkursi.htm
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА 10 КЛАСМодул "Бази от данни"
1. Начално запознаване с базите от данни и системите за тяхното управление. Примери
2. Модели на данни. Видове. Примери
3. Релационни бази от данни. Системи за управление на БД
4. Начално запознаване със СУБД MS ACCESS 2010
5. Етапи на разработване на БД. Разглеждане на конкретен пример – постановка, анализ и проектиране.
6. Реализация на БД „Хотелски резервации” с MS ACCESS 2010 – първа част
7. Реализация на БД „Хотелски резервации” с MS ACCESS 2010 – втора част
8. Експлоатация на БД. Режими на работа. Разглеждане на данни.
9. Експлоатация на БД. Режими на работа. Търсене и редактиране на данни.
10. Справки в БД – основни понятия, създаване на заявки – първа част
11. Справки в БД – основни понятия, създаване на заявки – втора част
12. Справки в БД – създаване на отчети – първа част
13. Справки в БД – създаване на отчети – втора част
14. Допълнителни настройки XII, 2
15. Обобщение. Контрол и оценяване.
Допълнителни ресурси:
- UBitMenuSetupUK (инсталация на лента с инструменти от Office 2003 в Office 2007)

Модул "Електронна търговия и електронни разплащания"
1. Електронна търговия – основни сведения
2. Области на приложение на електронната търговия
3. Електронни разплащания – основни сведения. Електронни пари
4. Системи за електронни разплащания чрез кредитни карти. Система Борика
5. Електронни разплащания в България чрез системата epay.bg

Модул "Интерактивни компютърни презентации"
1. Компютърни презентации – преговор с допълнения в средата на MS POWER POINT 2010
2. Интерактивни презентации – действия към обект бутон
3. Интерактивни презентации – действия към обекти текст и графична форма
4. Интерактивни презентации – действия към обекти художествен надпис и изображение
5. Анимационни действия с обекти
6. Мултимедийни обекти
7. Реализация на интерактивни презентации чрез MS POWER POINT 201
8. Реализация на интерактивни презентации чрез MS POWER POINT 2010
9. Още за презентациите и презентационните програми


Модул "Самостоятелна разработка на проекти"
1. Интегриране на ИТ. Работа по проект
2. Интегриране на ИТ. Работа по проект
3. Интегриране на ИТ. Работа по проект
4. Интегриране на ИТ. Работа по проект
5. Защита на проект пред публика
6. Годишен преговор
7. Годишен преговорАнотация


I. Бази от данни
Модулът Бази от данни (БД) заема централно място в обучението по Информационни технологии в 10 клас. За този модул в учебното помагало са отделени 16 урока. След началното запознаване с базите от данни и системите за тяхното управление (СУБД) се разглеждат различни модели на данни, като специално внимание се обръща на релационните бази от данни. Подробно е описана СУБД MS ACCESS 2010. Етапите на разработване на БД са представени чрез разработването на конкретна база от данни – „Хотелски резервации”. Специално внимание се обръща на експлоатацията на БД – разглеждане, търсене и редактиране на данни. Разглеждат се и техниките за реализация на различни справки в БД, както и извършването на различни настройки. Модулът завършва с обобщителен урок и примерен тест за оценяване

II. Електронна търговия и електронни разплащания
Във втория модул на помагалото са описани някои актуални приложения на ИТ в областта на електронната търговия и електронните разплащания. Разгледани са т. н. „електронни” пари, системи за електронни разплащания с кредитни карти (разпространената в България система БОРИКА) и системи за електронни разплащания (системата epay.bg).

III. Интерактивни компютърни презентации
Специално внимание в учебното помагало е отделено на разглеждането и усвояването на нови техники за презентация. Това се реализира с изучаването на интерактивни компютърни презентации с програмата MS PowerPoint 2010. Разглеждат се действия към различни обекти – бутон, текст, графично изображение, художествен надпис. Изучават се анимационни действия с обекти в презентациите, както и мултимедийни обекти. Модулът завършва със запознаване с програмата Microsoft Mouse Mischief.

ІV. Интегриране на ИТ. Самостоятелна разработка на проекти
В този модул са публикувани текстовете на шест проекта за самостоятелна работа. За тяхното изпълнение е необходимо интегриране на изучените технологии. В компактния диск с учебни материали към учебното помагало са публикувани текстовете на още 13 проекта.