Връзки

http://izkustva.nethttp://mon.bghttp://iti.izkustva.net/http://izkustva.net/konkurs/konkursi.htm
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА 5 КЛАС

допълнителни учебни материали и ресурсиМодул „Компютърни системи“
1. Машината компютър
2. Изпълняване на програми
3. Файлове и файлова система

Модул „Графични изображения“
1. Програмата Paint
2. Оцветяване на картина
3. Чертаене на линии и фигури
4. Затворени фигури
5. Вмъкване на текст в картинка
6. Работа с части от картината
7. Операции с изображения
8. Графичният редактор Paint – обобщение

Модул „Звук и видео“
1. Възпроизвеждане на звук и видео
2. Записване на звук

Модул „Компютърна текстообработка“
1. Въведение в компютърната текстообработка
2. Създаване и съхраняване на текстов документ
3. Редактиране на текст
4. Форматиране на текст
5. Други възможности за форматиране на текст
6. Компютърна текстообработка – обобщение

Модул „Електронни таблици“
1. Въведение в електронните таблици
2. Диаграми

Модул „Компютърни презентации“
1. Представяне на данни
2. Програмата MS PowerPoint
3. Редактиране на презентация
4. Създаване на презентация
5. Още за презентациите

Модул „Интернет
1. Въведение
2. Хипертекстови документи
3. Сърфиране в Интернет
4. Търсене на информация в ИнтернетАНОТАЦИЯ

Въвеждането на предмета Информационни технологии (ИТ) в учебните програми на основното училище е поредното предизвикателство към образователната ни система. То е наложено от безусловното навлизане във всички сфери на човешката дейност на компютърните технологии (този термин е за предпочитане, но в тази книга ще се придържаме към придобилия гражданственост – информационни технологии). Няма съмнение, че младите българи, устремени към намиране на своето достойно място в голямото европей-ско семейство, трябва колкото може по-рано и на колкото може по-добро ниво да бъдат запознати с възможностите на компютърната техника. И което е още по-важно, да бъдат обучени да си служат с нея, ако не интелигентно, то поне грамотно. А това може да стане само със систематично обучение от най-ранна възраст.
Предизвикателството е много голямо по различни причини. Една от най-важните, обаче, е липсата на много и достатъчно опитни преподаватели, които да осъществят този проект. Съзнавайки необходимостта да бъдат подпомогнати учителите, заели се с нелеката задача да превърнат проекта в реалност, издателство „Изкуства“ реши да публикува, успоредно с учебниците по ИТ за 5., 6. и 7. клас, и съответни помагала за учителите.
Замисълът на тези книги не е да предлагат готови рецепти – нищо не може да замени на преподавателя собственото му чувство за ритъма на урока и предпочитаните от него педагогически похвати. Целта на книгите за учителя е по-скоро да предложат алтернативи, които ние смятаме за подходящи в контекста на разработените от тях учебни пособия и да помогнат на учителя в нелекия процес по изграждане на уроците в една непреподавана до сега дисциплина.
В този смисъл, книгите за учителя, както и учебниците по Информационни технологии на издателство „Изкуства“, трябва да се разглеждат не като сборници от инструкции, а като предложение за диалог. Ние ви предлагаме нашите виждания по проблемите на преподаване на ИТ, нашите идеи за осъществяване на качествено и ефективно преподаване и очакваме вашите мнения, оценки, предложения и, най-вече, впечатления от работата в клас с нашите книги – както положителни, така и отрицателни. Само след една година използване, например, учебникът по Информационни технологии на издателство „Изкуства“ за 5. клас беше преработен на няколко места, в съответствие с мненията на учители и, надяваме се, стана по-добър. Искаме това да стане и с книгите за учителя. Очакваме на електронния адрес на издетелството – izkustva@yahoo.com – вашите мнения, забележки и препоръки, за да станат помагалата по-добри и по-полезни. Надяваме се да споделите вашия опит и във форума, който ще намерите на сайта на издателството на адрес www.izkustva.net. Там ще може да се запознаете с мнения и на други колеги за общите ни проблеми.