Връзки

http://izkustva.nethttp://mon.bghttp://iti.izkustva.net/http://izkustva.net/konkurs/konkursi.htm
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА 6 КЛАС

допълнителни учебни материали и ресурси


АНОТАЦИЯ

Преподаването на предмета Информационни технологии (ИТ) в българското основното училище е сериозно предизвикателство към образователната ни система. Бързото навлизане на информационните технологии във всички сфери на човешката дейност изисква от младите българи, които съвсем скоро ще трябва да живеят и работят в обединена Европа, своевременно и на много високо ниво, да се запознаят с възможностите на компютърната техника. За да могат да си служат с нея интелигентно и ефективно и да бъдат конкурентноспособни на европейския и световния пазар на труда.
Съзнавайки необходимостта да бъдат подпомогнати учителите, заели се с нелеката задача да превърнат проекта в реалност, издателство „Изкуства“ започна да публикува, успоредно с учебниците по ИТ за 5., 6. и 7. клас, и съответни помагала за учителите. След книгата с методически разработки на уроците за 5. клас, сега в ръцете ти е и книгата за 6. клас. Тъй като може да се очаква, че някои учители не са преподавали в 5. клас, освен разработката на уроците от 6. клас, в книгата е включено и едно по-общо въведение в преподаването на ИТ. Това по същество е материалът от предходната книга, но с някои добавки, които да отразят спецификата на преподаването в 6. клас. В приложенията са дадени и други материали, които могат да ти бъдат полезни.
Целта на тези книги, както вече споменахме в книгата за 5. клас, е да предлагат не готови рецепти, а по-скоро алтернативи, които смятаме за подходящи при работа с нашите учебници. Предлагаме ти нашите виждания по проблемите на преподаване на ИТ, нашите идеи за осъществяване на качествено и ефективно преподаване и очакваме твоето мнение и, най-вече, впечатления от работата в клас с нашите учебници – както положителни, така и отрицателни. Изпращай своите забележки и препоръки на електронния адрес на издателството – office@izkustva.net, izkustva@yahoo.com. Очакваме да споделиш опита си и във форума, който ще намериш на сайта на издателството на адрес www.izkustva.net. Там можеш да се запознаеш с мнения и на други колеги за общите ни проблеми.