Връзки

http://izkustva.nethttp://mon.bghttp://iti.izkustva.net/http://izkustva.net/konkurs/konkursi.htm
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА 7 КЛАС

допълнителни учебни материали и ресурси
Модул „Компютърна система“
1. Основни технически параметри на частите на КС
2. Настройки на ОС
3. Защита на данните от компютърни вируси

Модул „Електронни таблици“
1. Операции с клетки – преговор с допълнение
2. Разпространяване на формули
3. Сортиране на редовете и търсене в таблици
4. Работни листи
5. Условни пресмятания. Функцията IF
6. Съставни логически изрази. Отпечатване на ЕТ
7. Диаграми
8. Проектиране на електронна таблица
9. Реализация на проекта

Модул „Компютърна текстообработка“
1. Вмъкване на специални знаци в текстов документ
2. Създаване и автоматично оформяне на таблици
3. Редактиране и форматиране на таблици
4. Графични елементи в MS Word
5. Създаване на сложни текстови документи. Обмен на данни между
текстови документи
6. Компютърна текстообработка – обобщение

Модул „Компютърни презентации“
1. Графика в КП – преговор с допълнение
2. Вмъкване на диаграми и таблици
3. Вмъкване на звук и видео
4. Представяне на компютърни презентации

Модул „Интернет“
1. Компютърни мрежи – преговор с допълнение
2. Услугата WWW – преговор с допълнение
3. Разговори в реално време

Модул „Работа по проекти“
1. Правила и дейности при разработване на проект
2. Избор на тема за проектаАНОТАЦИЯ

Преподаването на предмета Информационни технологии (ИТ) в българското основно училище е сериозно предизвикателство към образователната ни система. Бързото навлизане на информационните технологии във всички сфери на човешката дейност изисква от младите българи, които ще трябва да живеят и работят в обединена Европа, своевременно и на много високо ниво, да се запознаят с възможностите на компютърната техника. За да могат да си служат с нея интелигентно и ефективно и да бъдат конкурентноспособни на европейския и световния пазар на труда.
Съзнавайки необходимостта да бъдат подпомогнати учителите, заели се с нелеката задача да превърнат проекта в реалност, издателство „Изкуства“ започна да публикува, успоредно с учебниците по ИТ за 5., 6. и 7. клас, и съответни помагала за учителите. След книгите с методически разработки на уроците за 5. и 6. клас, сега в ръцете ти е и книгата за 7. клас. Тъй като може да се очаква, че някои учители не са преподавали в 5. и 6. клас, и в тази книга, освен разработката на уроците от 7. клас, е включено и едно по-общо въведение в преподаването на ИТ. Това по същество е материалът от предходните книги, но с някои добавки, които да отразят спецификата на преподаването в 7. клас. В приложенията са дадени и други материали, които могат да ти бъдат полезни.
Основно предизвикателство при преподаването на ИТ в 7. клас ще бъде работата по проекти. Затова специално внимание е отделено на тази специфична форма на обучение – дискутирани са етапите при разработване на проекти, ролята на преподавателя на всеки от тези етапи, както и способите за оценяване на проекти, разработвани в колектив. Предложени са и примерни теми за проекти по ИТ.
Целта на тези книги, както вече неведнъж сме споменавали, е да предлагат не готови рецепти, а по-скоро алтернативи, които смятаме за подходящи при работа с нашите учебници. Предлагаме ти нашите виждания по проблемите на преподаване на ИТ, нашите идеи за осъществяване на качествено и ефективно преподаване и очакваме твоето мнение и, най-вече, впечатления от работата в клас с нашите учебници – както положителни, така и отрицателни. Изпращай своите забележки и препоръки на електронния адрес на издaтелството – office@izkustva.net, izkustva@yahoo.com. Очакваме да споделиш опита си и във Форума, който ще намериш на сайта на издателството на адрес www.izkustva.net. Там ще може да се запознаеш с мнения и на други колеги за общите ни проблеми.