Връзки

http://izkustva.nethttp://mon.bghttp://iti.izkustva.net/http://izkustva.net/konkurs/konkursi.htm
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА 8 КЛАС

допълнителни учебни материали и ресурси
Модул „Компютърни системи“
1. История на пресмятащите машини
2. Съвременните компютри

Модул „Операционна система“
1. Предназначение и основни функции на ОС
2. Управление на ВИУ
3. Работа с файловата система
4. Инсталиране и деинсталиране на програми

Модул „Архивиране на данни“
1. Архивиране и компресиране на данни
2. Използване на архивиращи програми

Модул „Компютърни мрежи“
1. Видове топологии на локални мрежи.
Мрежови устройства и свързващи елементи
2. Достъп до ресурсите на локалната мрежа.
Използване на мрежови принтер
3. Обмяна на файлове в локална мрежа и Интернет
4. Интернет. Протоколи и услуги
5. Структура и организация на работа в Интернет. Адреси
6. Защита на компютърните мрежи.
Правила за поведение в Интернет

Модул „Създаване и публикуване на Интернет сайт“
1. Интернет сайт със статично съдържание
2. Създаване на интернет сайтове
3. Създаване на препратки към интернет страници
4. Публикуване в Интернет

Модул „Работа по проекти“
1. Основни етапи при разработване и изпълнение
на групов проект
2. Екип. Документация. Защита на проекта
3. Изработване на проект „Училищен вестник“
4. Електронен вариант на „Училищен вестник“АНОТАЦИЯ

Преподаването на предмета Информационни технологии (ИТ) в българското основно училище е сериозно предизвикателство към образователната ни система. Бързото навлизане на (компютърните) информационни технологии във всички сфери на човешката дейност изисква от младите българи, които ще трябва да живеят и работят в обединена Европа, своевременно и на много високо ниво, да се запознаят с възможностите на компютърната техника. За да могат да си служат с нея интелигентно и ефективно и да бъдат конкурентноспособни на европейския и световния пазар на труда.
Съзнавайки необходимостта да бъдат подпомогнати учителите, заели се с нелеката задача да превърнат проекта в реалност, издателство „Изкуства“ публикува, успоредно с учебниците по ИТ за 5., 6., 7. и 8. клас, и съответни помагала за учителите. След книгите с методически разработки на уроците за 5., 6. и 7. клас, сега в ръцете ти е и книгата за 8. клас. Тъй като очакваме, че някои учители не са използвали досега нашите учебни помагала, освен методическите разработки на уроците от програмата за 8. клас, в книгата е включено и едно по-общо въведение в преподаването на ИТ в основното училище. Това, по същество, е материалът от предходните книги, но с някои добавки, които отразят спецификата на преподаването в 8. клас. В приложенията отново са дадени различни полезни методически материали.
С реализацията на предвиденото за 8. клас завършва един етап от обучението по предмета Информационни технологии. Учебната програма за 8. клас не предлага сериозни предизвикателства. Като изключим раздела Създаване и публикуване на Интернет сайт, който е принципно нов за учениците, и раздела Архивиране на данни, който може да представлява известна новост, останалите раздели имат по-скоро обобщаващ характер и предлагат добра възможност да се направи преговор и затвърдяване на наученото в предишните години, като се надгради с малко нови знания. Програмата оставя достатъчно време да се извърши проверка, доколко са овладени предвидените за този етап знания и практически умения, чрез интензивна самостоятелна работа върху проекти. За целта, в учебното помагало са предложени няколко примерни теми за проекти, като е оставена възможност на учителя и сам да дефинира такива теми, според своите предпочитания.
Целта на тези книги, както вече неведнъж сме споменавали, е не да даваме рецепти за това, какво точно да се прави по време на уроците, а по-скоро да предложим алтернативи, които смятаме за подходящи, при работа с нашите учебни помагала. Предлагаме ти нашите виждания по проблемите на преподаване на ИТ, нашите идеи за осъществяване на качествено и ефективно преподаване и очакваме твоето мнение и, най-вече, впечатления от работата в клас с нашите учебни помагала – както положителни, така и отрицателни. Изпращай своите забележки и препоръки на електронния адрес на издателството
izkustva@yahoo.com. Очакваме да споделиш опита си и във Форума, който ще намериш на сайта на издателството на адрес www.izkustva.net. Там ще може да се запознаеш с мненията и на други колеги за общите ни проблеми.