Връзки

http://izkustva.nethttp://mon.bghttp://iti.izkustva.net/http://izkustva.net/konkurs/konkursi.htm
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА 9 КЛАС

допълнителни учебни материали и ресурсиМодул "Информационни технологии и компютърни системи"
1. Компютърни и операционни системи
2. Използване на съвременни периферни устройства при изработване на проекти
3. Супер компютри. Grid и Cloud технологии
4. Мобилни комуникации и операционни системи за мобилни телефони
5. Мобилни комуникации

Модул "Текстообработка"
1. Работна среда на Microsoft Word 2010. Ленти с менюта и инструменти
2. Шаблони и теми за текстови документи
3. Циркулярни документи
4. Съставяне на сложни циркулярни документи
5. Публикуване чрез Microsoft Office Publisher
6. Създаване на рекламна брошура на училището, в което учите. Работа по проект с използване на Microsoft Office Publisher
Допълнителни ресурси:
- UBitMenuSetupUK (инсталация на лента с инструменти от Office 2003 в Office 2007)

Модул "Електронни таблици"
1. Филтриране на данни в електронни таблици
2. Валидиране на данни
3. Обобщаващи (Pivot) таблици
4. Условно сумиране на данни
5. Организиране на екскурзия – работа по проект

Модул "Компютърна графика"
Раздел "Изчертаване на геометрични чертежи"
1. Основни понятия на компютърната графика. Запознаване с програмата Dia
2. План за евакуация – работа по проект
3. Изработване на блок схема – работа по проект
Раздел "Създаване на триизмерни обекти"
1. Създаване и обработка на триизмерни графични обекти
2. Създаване на триизмерeн обект „Дом в природата” – работа по проект

Модул "Създаване на мултимедийни продукти"
Раздел "Интернет страници"
1. Създаване на интернет страници. Параграфи, изображения, таблици
2. Елементи на интернет страници. Заглавия, списъци, специални символи
3. Потребителски форми в интернет страници
4. Използване на каскадни стилове в интернет страници. Работа по проект „Домашни любимци”
5. Позициониране и търсене с Google maps
6. Работа по проект „Моето място на картата“
Раздел "Работа със звук и видео"
1. Създаване на видео документ
2. Създаване на аудио документ
3. Работа по проект „Европа”

Модул "Интегриране на ИТ. Самостоятелна разработка на проекти"
1. Интегриране на ИТ. Работа по проект:
1.1. "Седемте чудеса на света"
1.2. Уеб сайт „Периферни устройства”
2. Интегриране на ИТ. Работа по проект
2.1. Визитна картичка
3. Интегриране на ИТ. Работа по проект
3.1. "Озеленяване"
4. Интегриране на ИТ. Работа по проект
4.1. "Моето училище"
5. Интегриране на ИТ. Работа по проект
5.1. "Циркулярно писмо"
6. Годишен преговор
7. Годишен преговорАнотация


I. Информационни технологии и компютърни системи
Уроците в модула Информационни технологии и компютърни системи представят развитието на компютърните технологии и съвременните постижения при компютърните системи. Отделя се внимание на новите операционни системи, техните изисквания и приложимостта им в различни сфери от ежедневието. Разглеждат се иновациите в периферните устройства и бъдещите технологии в разработването на операционни и компютърни системи.

II. Текстообработка
В модула Текстообработка са поместени уроци, свързани с програмите Microsoft Office Word и Microsoft Office Publisher. В първите уроци се разглежда работната среда на MS Word 2010, приликите и разликите с версия 2003 на продукта, отбелязани са новите функционални възможности. Следващите няколко уроци са отделени за създаване на циркулярен документ и практическото му използване, описано в няколко примера. Последните уроци, предвидени в този модул, въвеждат потребителя в програмата MS Publisher, възможностите за реализация на продукта в изготвянето на брошури, бюлетини, пощенски, поздравителни картички и др.

III. Електронни таблици
Този модул е продължение на темата на изученото до момента от предишните години в часовете по информационни технологии. Обработката и анализът на данни в електронните таблици, както и филтрирането на получените резултати повишават възможностите и компетенциите на учениците в работата им с електронните таблици.

ІV. Компютърна графика
Модулът Компютърна графика е разделен на два раздела: Създаване на триизмерни обекти и Изчертаване на геометрични чертежи. В уроците от първия раздел се разглежда програмата Google SketchUp. Представени са основните възможности за създаване на 3D обекти, тяхната редакция и приложение. В края на раздела е поставена тематична работа за упражнение и самостоятелна работа върху продукта. Във втория раздел е представен векторният редактор Dia. Подробно са описани работната област и инструментите за изчертаване за реализирането на различни приложни чертежи и схеми. Разделът завършва с две тематични работи за усъвършенстване знанията и възможностите на редактора.

V. Създаване на мултимедийни продукти
Модулът Създаване на мултимедийни продукти е разделен на два раздела: Интернет страници и Работа със звук и видео. В раздела Интернет страници подробно се описват основните елементи, от които се състои един уеб сайт. Създадени са примерни страници с програмата Microsoft Expression Web4, демонстриращи основните възможности и начина на работа с продукта. Като допълнение авторите включват Интернет приложението Google maps и се задават практически задачи за реализиране. Вторият раздел е посветен на изграждането на по-сложен електронен документ, изграден от звук и видео. В уроците са описани приложните програми Audacity и VirtualDub, тяхната инсталация и настройка на работен екран. В последния урок е зададена тематична задача за създаването на мултимедиен документ, изграден от звук и видео.